Sözleşme İşlemleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Avrupa Birliği ve Turkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Kırsal Kalkınma (IPARD) Programına ilişkin proje başvuru ilanları kapsamında başvuru sahipleri ile kurumumuz arasında imzalanan sözleşmeler hakkında sözleşme imzalayan başvuru sahiplerinin sözleşme değişiklik işlemlerinde faydalanması amacıyla Sözleşme Değişiklik Prosedurü ve Sözleşme Değişikliği Talep Formu dökümanları

Zeyilname İşlemleri Rehberi

İndir

Zeyilnameler için Uygun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Pozları (Tüm Tedbirler)

İndir

Zeyilnameler için Uygun Özel Pozlar (Tüm Tedbirler)

İndir

İpotekli Araziler İçin Teminat Mektubu Taslağı

İndir

IPARD-II Leader Tedbiri Değişiklik Talep Formu (DTF)

İndir

IPARD II Poz Değişikliği Talep Formu (PDT)

İndir

IPARD II Sözleşme Değişikliği Talep Formu (DTF)

İndir

IPARD I Sözleşme Değişikliği Talep Formu (DTF)

İndir

IPARD I Sözleşme Değişikliği Prosedürü

İndir